دسته بندی نشده

دریافت گواهی نامه های بین المللی ISO9001-2015 , ISO14001-2015 , ISO45001-2018

دریافت گواهی نامه های بین المللی ISO9001-2015 , ISO14001-2015 , ISO45001-2018

شرکت صنایع شیمیایی سینا اعلام می دارد که از تاریخ 18 مارس 2022 موفق به دریافت گواهی نامه های استاندارد بین المللی ISO 9001-2015 (مدیریت کیفیت) ISO 14001-2015(حفاظت از محیط زیست)، 45001-2018 ISO ( بهداشت و ایمنی شغلی ) ، ...