راه اندازی سیستم تصفیه پساب به روش ECF در شرکت صنایع سینا شیمی

slide-2feca5b

راه اندازی سیستم تصفیه پساب به روش ECF در شرکت صنایع سینا شیمی:

 شرکت صنایع شیمیایی سینا در یک پروژه مشترک با مرکز تحقیقات فمتو وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز نسبت به راه اندازی یک واحد پایلوت جهت  تصفیه پساب شیمیایی خود نموده است.

در این سیستم با استفاده از اعمال پتانسیل های الکترو شیمیایی نسبت به تصفیه پساب اقدام می شود. از ویژگی های این سیستم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. سرعت عمل بالای سیستم
  2. کاهش COD پساب زیر به کمتر از 50ppm
  3. ظرفیت تصفیه پساب 200L/h
  4. سیستم هدایت و کنترل نیمه اتوماتیک