راه اندازی سیستم پایش برخط اندازه گیری گاز فرمالدهید در اگزاست گازهای خروجی

slide-2feca5b

راه اندازی سیستم پایش برخط اندازه گیری گاز فرمالدهید در اگزاست گازهای خروجی:

 شرکت سینا شیمی در یک پروژه مشترک با مرکز تحقیقات فمتو وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز نسبت به ساخت و راه اندازی یک سیستم اندازه گیری برخط گاز فرمالدهید نموده است.

از ویژگی های این سیستم می توان به موارد زیر اشاره نمود

  1. دقت بسیار اندازه گیری زیاد
  2. قابلیت اندازه گیری غلظت های بسیار کم
  3. اندازه گیری سریع و بر خط گاز فرمالدهید
  4. نمایش برخط غلظت گاز فرمالدهید
  5. امکان ارسال داده های اندازه گیری شده بر روی پورت سریال جهت ورود به سیستم کنترل مرکزی